Услуги


Обучение по Oracle
Поддръжка на Oracle
Услуги по Отдалечена Поддръжка
 
С услугата за Отдалечена Поддръжка от DBA-Group Вие получавате всички услуги на един Администратор на Бази Данни на най-високо префесионално ниво. Забележете, че в този случай няма да имате проблем с това DBA да бъде болен, уморен или да иска да излезе в отпуск. И разбира се той никога няма да напусне компанията ненадейно. Ние ще осигурим пълен Одит на Производителността и Защита от грешки на вашата Oracle База Данни и всички необходими действия за да бъде тя стабилна. Нашият екип ще осигури онлайн Мониторинг на Oracle Базата и нейната стабилна работа.
 
Услугите за Отдалечена Поддръжка на DBA-Group включват:                     
  • Настройка и одититране на вашата База данни;                                                            
  • Настройка на Backup и Recovery за Базата Данни;
  • Регулярен Мониторинг и Оптимизация на Oracle Базата Данни;
  • Настройка Производителността на Oracle Базата Данни;
  • Настройка на SQL заявки PL/SQL модули;
  • Оптимизация Архитектурата на Базата Данни;
  • Проследяване на грешки във Базата Данни и инсталиране на необходимите Oracle патчове за коректна работа.

 
© 2013 DBA-Group