Услуги


Обучение по Oracle
Администриране на Oracle
Администриране на Oracle Бази Данни
 
Специалистите на DBA-Group могат да изпълняват всички необходини задачи и дейности, както ако имахте при Вас Администратор на Oracle Бази Данни:
 • Инсталация и Първоначална настройка на Oracle База Данни;
 • Създаване на необходимите Tablespaces и Datafiles и планиране на пространството за Обектите на базата данни, като Таблици и Индекси;
 • Създаване на Потребители, настройване на Пароли и Права за Достъп;                             
 • Настройка производителността за Oracle Базата Данни, SQL и PL/SQL кода;
 • Одит на производителността и надежността на база данни на Oracle и нива на защита на данните;
 • Разработка на стратегии за планиране на Backup и Recovery за максимална надежност и отказоустойчивост;
 • Настройка на процедурите за backup на Oracle Базата данни (RMAN) за Защита на Данните;
 • Бързо възстановяване на Базата Данни при възникване на някаква грешка;
 • Инсталация и настройка на системата за мониторинг и нотификация на Oracle Б азата Данни (Oracle Enterprise Manager Grid Control);
 • Обновяване на Oracle Базата Данни;
 • Постоянен Мониторинг на Oracle Базата данни и реакция при възникване на проблемни ситуации;

 
© 2013 DBA-Group